Problematika městských holubů

Problematika populací městských holubů je poměrně složitá, vyžaduje komplexní přístup a profesionální řešení.

Columba livia dom.

Holub, kterého potkáme ve městech nebo na polích je bezesporu unikátní živý tvor. Rychlý let, schopnost překonávat extrémní vzdálenosti, unikátní navigační systém a mimořádná schopnost adaptace v prostředí vytvořeném človekem z něho dělají živočicha hodného obdivu.

Příčiny problému

Potravní nabídka, dostatek vhodných hnízdních prostor, vysoká reprodukční schopnost a nedostatek predátorů jsou hlavní důvody, kdy dochází k přemnožení holubů. Problém není v holubech samotných, ale v nepřiměřeně vysoké koncentraci jedinců na jednom míste jako důsledek přemnožení po narušení přirozené rovnováhy.

Zdravotní rizika

Alergie na roztoče, zoonózy typu Histoplasmosis, Cryptococcosis, Salmonella jsou nejčastější prokázaná onemocnění přenosná na člověka, ať již ze samotného holuba nebo častěji z jeho trusu. Opět je hlavním problémem vysoká koncentrace jedinců na jednom místě v těsné blízkosti člověka. Tato rizika nelze brát na lehkou váhu a je třeba se tímto problémem vážně zabývat.

Škody na památkách

Agresivní holubí trus a ozobávání omítek jsou nejčastější důvody poškození soch, historických a církevních objektů a kulturních památek. Rovněž hnízda postavená na římsách mohou být problematická. Holub vyprodukuje přibližne 10-12 kilogramů trusu za rok, což je u populace, která se bežne vyskytuje v menších městech kolem 40 tun, tedy opravdu nezanedbatelné množství.

Ekonomické dopady

Po zdravotním riziku jsou ekonomické škody druhý nejvýznamnější problém. Při denní spotřebě holuba kolem 50 gr krmiva představuje tisícičlenné hejno, které zalétne do zemědelského objektu, zejména v zimním období, objem krmiva kolem 50 kilogramů, za měsíc potom 1500 kilogramů. Škody na budovách, znečištěné půdy a podkroví, balkony,chodníky nebo zaparkovaná vozidla jsou rovněž velkou ekonomickou zátěží. Zde, více než kde jinde platí, že účinná prevence je výrazně levnejší než odstraňování škod.

Řešení

Komplexní a odborný přístup k řešení problematiky optimalizace populace městského holuba je nezbytný k dosažení očekávaných výsledků. Omezeni hnízdních prostor, zamezení odsedání na objektech, přísný zákaz krmení a nakonec i vlastní snížení počtu holubů například odchytem nebo řízenou reprodukcí, to jsou základní způsoby, jak alespon částečně navrátit přirozenou rovnováhu. Rovněž podpora projektů reintrodukce přirozených predátorů, podpora jejich hnízdišť a jejich ochrana, zejména potom u sokola stěhovavého, je nezbytná.

Poskytované služby

Monitoring

Monitoring populace městských holubů, analýza rizik.

Optimalizace populace

Optimalizace početního stavu městských holubů, odchyt, řízená reprodukce, plašení.

Veterinární asanace

Služby veterinární asanace pro města a obce, zemědelské a průmyslové provozy.

Konzultace, vzdělávání

Konzultační činnost, podpora projektů pro návrat přirozených predátorů, instalace informačních panelů apod.

Úklidové služby

Úklid prostor znečištěných holubím trusem s následnou desinfekcí a desinsekcí.

Náš tým

Jan Šimánek

Jan Šimánek

CEO
jan.simanek@pestcorp.cz
Marian Kobík

Marian Kobík

hlavní specialista odchytu
Zajištění koordinace prací v terénu, odchyt. marian.kobik@pestcorp.cz
Terénní pracovníci

Terénní pracovníci