Profesionální řešení problematiky městských holubů a invazních druhů

Columba liv.dom

Holub, kterého potkáme ve městech nebo na polích je bezesporu unikátní živý tvor. Rychlý let, schopnost překonávat extrémní vzdálenosti, unikátní navigační systém a mimořádná schopnost adaptace v prostředí vytvořeném člověkem z něho dělají živočicha hodného obdivu.

Příčiny problému

Potravní nabídka, dostatek vhodných hnízdních prostor, vysoká reprodukční schopnost a nedostatek predátorů jsou hlavní důvody, kdy dochází k přemnožení holubů. Problém není v holubech samotných, ale nepřiměřeně vysoké koncentraci jedinců na jednom místě jako důsledek přemnožení po narušení přirozené rovnováhy.

Zdravotní rizika

Alergie na roztoče, zoonózy typu Histoplasmosis, Cryptococcosis, Salmonella jsou nejčastější prokázaná onemocnění přenosná na člověka, ať již ze samotného holuba nebo častěji z jeho trusu. Opět je hlavním problémem vysoká koncentrace jedinců na jednom místě v těsné blízkosti člověka. Tato rizika nelze brát na lehkou váhu a je třeba se tímto problémem vážně zabývat.

Škody na památkách

Agresivní holubí trus a ozobávání omítek jsou nejčastější důvody poškození soch, historických a církevních objektů a kulturních památek. Rovněž hnízda postavená na římsách mohou být problematická. Holub vyprodukuje přibližně 10 až 12 kilogramů trusu za rok, což je u populace, která se běžně vyskytuje v menších městech kolem 40 tun, tedy opravdu nezanedbatelné množství.

Ekonomické dopady

Po zdravotním riziku jsou ekonomické škody druhý nejvýznamnější problém. Při denní spotřebě holuba kolem 50 gramů krmiva představuje tisícičlenné hejno, které zalétne do zemědělského objektu, zejména v zimním období objem krmiva okolo 50 kilogramů, za měsíc 1500 kilogramů. Škody má na budovách, znečištěné půdy a podkroví, balkony, chodníky nebo zaparkovaná vozidla jsou rovněž velkou ekonomickou zátěží. Zde, více než kde jinde platí, že účinná prevence je výrazně levnější než odstraňování škod.

Řešení

Komplexní a odborný přístup k řešení problematiky optimalizace populace městského holuba je nezbytný k dosažení očekávaných výsledků. Omezení hnízdních prostor, zamezení odsedání na objektech, přísný zákaz krmení, a nakonec i vlastní snížení počtu holubů například odchytem nebo řízenou reprodukcí, to jsou základní způsoby, jak alespoň částečně navrátit přirozenou rovnováhu. Rovněž podpora projektu reintrodukce přirozených predátorů, podpora jejich hnízdišť a jejich ochrana, zejména potom u sokola stěhovavého, je nezbytná.

Náš tým

Jan Šimánek

Jan Šimánek

Marian Kobík

Marian Kobík

Tým

Tým